آمار کلی

کد ملی: 126228XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع فرش کیان مهر سیلک بازرس اصلی فعال 1396/04/03 تا کنون
ستاره زرافشان مشهد اردهال بازرس اصلی خارج شده 1395/12/04 تا 1398/01/31