آمار کلی

کد ملی: 387298XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرند آذین پارسیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/04 تا کنون