آمار کلی

کد ملی: 593980XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 5

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران حصار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/12/21 تا کنون
چکاد قالب پرشیا رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/01 تا کنون
شهاب سنج اراک رئیس هیئت مدیره فعال 1398/02/10 تا کنون
تحکیم عمران قرن رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/22 تا کنون
عمران دژ آبنوس رئیس هیئت مدیره فعال 1395/02/20 تا کنون