آمار کلی

کد ملی: 299391XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پاکان بوتیا مهر گستر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/03 تا کنون
بهتاش زرنگار جنوب شرق نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/09/20 تا 1397/10/20