آمار کلی

کد ملی: 072020XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی یونا ابنیه پارس بازرس علی البدل فعال 1396/04/08 تا کنون