آمار کلی

کد ملی: 420824XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسافربری متین دلفان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/05/28 تا کنون