آمار کلی

کد ملی: 063017XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طلوع صنعت اترک نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/23 تا کنون
خدماتی و برق رسانی شاهین بجنورد نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/04/15 تا 1395/01/14