آمار کلی

کد ملی: 008309XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی صنعتی آنا سون البرز بازرس اصلی فعال 1394/04/25 تا کنون