آمار کلی

کد ملی: 448997XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل بشیرترابر میبد عضو هیئت مدیره فعال 1395/07/06 تا کنون
حمل و نقل دهقان بار میبد بازرس علی البدل فعال 1395/07/05 تا کنون