آمار کلی

کد ملی: 423057XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه و ساختمان و تاسیسات فراسای یاسوج بازرس اصلی فعال 1396/09/20 تا کنون