آمار کلی

کد ملی: 253016XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ابر همراه آناهیتا فیدار نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1399/01/17 تا کنون