آمار کلی

کد ملی: 146474XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی تاسیساتی دنیاصنعت اتیه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/09/02 تا کنون
مهندسین مشاور پرهام نقش آبادگران سبلان عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/02/01 تا 1397/11/08