آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید و بسته بندی محصولات کشاورزی نوین پدیده نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/01/24 تا کنون