آمار کلی

کد ملی: 426893XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بیشاپور سازه پارسا نما نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/01/21 تا کنون
صدف بنای بوستان نمای بندر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/05/11 تا کنون