آمار کلی

کد ملی: 299157XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
درمانگاه شبانه روزی سیدان نارمک نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1389/10/14 تا کنون