آمار کلی

کد ملی: 407289XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نوین پرتو آزمون صنعت پاسارگاد نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/12/10 تا کنون