آمار کلی

کد ملی: 488949XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
الماس چوب مینودشت بازرس علی البدل فعال 1394/02/15 تا کنون