آمار کلی

کد ملی: 293835XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طراحان سازه بیتا چوب بازرس علی البدل فعال 1390/07/13 تا کنون