آمار کلی

کد ملی: 007543XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اوج تندرستی یاران بازرس اصلی فعال 1396/04/10 تا کنون
پارس پایا فرنوش بازرس اصلی فعال 1395/11/30 تا کنون