آمار کلی

کد ملی: 661996XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رسام آیینه نگر بازرس اصلی فعال 1395/06/01 تا کنون