آمار کلی

کد ملی: 209018XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی وزان رئیس هیئت مدیره فعال 1398/01/20 تا کنون
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی میان کوه هریس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/12/02 تا کنون