آمار کلی

کد ملی: 526955XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روژیارسازه ژینا بازرس اصلی خارج شده 1395/06/28 تا 1397/11/25