آمار کلی

کد ملی: 441119XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ابنیه سازان پیشرو ابهر رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/30 تا کنون