آمار کلی

کد ملی: 448994XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سنگ و رزین یزد نوین سورین رئیس هیئت مدیره فعال 1392/08/04 تا کنون
اندیشه بهبود کسب و کار لیان بازرس علی البدل فعال 1392/07/30 تا کنون