آمار کلی

کد ملی: 005131XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارمغان خشکبار دلیجان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/08/15 تا کنون