آمار کلی

کد ملی: 421002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیمان پرهام دورود رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/05 تا کنون