آمار کلی

کد ملی: 362183XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ویرا ارتباطات آریا زاهدان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/11/13 تا کنون