آمار کلی

کد ملی: 607958XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات بیمه ای مهر ماهان عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/14 تا کنون
نسوز ایران بازرس اصلی خارج شده 1392/07/18 تا 1393/10/18