آمار کلی

کد ملی: 305177XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همیار صنعت رفسنجان رایان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/06/11 تا کنون