آمار کلی

کد ملی: 491105XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی توزیعی طیف بافت ایرانیان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1390/01/24 تا کنون
خدمات گردشگری طیف بال ایرانیان عضو هیئت مدیره فعال 1390/01/16 تا کنون