آمار کلی

کد ملی: 245033XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان فیروزآباد عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/10 تا کنون