آمار کلی

کد ملی: 443231XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نگین توسعه ایساتیس بازرس اصلی فعال 1392/03/18 تا کنون