آمار کلی

کد ملی: 467958XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید پوشاک من و تو شهرکرد بازرس علی البدل فعال 1394/09/18 تا کنون