آمار کلی

کد ملی: 005527XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چکاد صنعت فلاح رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/05 تا کنون
آروین فرهان خودرو رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/18 تا کنون
گروه تولیدی کار اندیشان نورین صنعت رئیس هیئت مدیره فعال 1394/03/02 تا کنون
یکسان آریان قطعه رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/08/29 تا 1394/06/25