آمار کلی

کد ملی: 432276XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساروج بنای افق البرز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/10/02 تا کنون
تامین بنای عمران آپادانا کاسپین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/01/22 تا کنون
ساختمانی راه گستران ابنیه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1391/04/26 تا کنون