آمار کلی

کد ملی: 206090XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق قرض الحسنه امام علی ع کفشگرکلا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/10/12 تا کنون