آمار کلی

کد ملی: 520015XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حامی پرداز کومش نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/30 تا کنون