آمار کلی

کد ملی: 487930XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی زمین اکتشاف آریانا عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/09/17 تا 1396/02/02
پخش و بسته بندی مواد غذایی کالا گستر نیک آیین رئیس هیئت مدیره فعال 1395/02/15 تا کنون