آمار کلی

کد ملی: 005633XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 5

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارمان اذین رئیس هیئت مدیره فعال 1397/08/30 تا کنون
هانی یال پارس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/06/06 تا کنون
رسا سیستم البرز عضو هیئت مدیره فعال 1395/09/20 تا کنون
انجمن دوستی ایران و فنلاند عضو هیئت مدیره فعال 1394/12/18 تا کنون
خیریه نرجسیه جاوید خزانه دار فعال 1391/07/04 تا کنون