آمار کلی

کد ملی: 174046XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ماهان فراز بوستان مدیرعامل فعال 1396/09/19 تا کنون
پیرانا مکانیک پاسارگاد نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/02/02 تا کنون