آمار کلی

کد ملی: 129223XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیما صنعت فولاد آسیا بازرس علی البدل فعال 1398/01/26 تا کنون