آمار کلی

کد ملی: 001112XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 5

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آدینه میعاد ایرانیان جاوید مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/13 تا کنون
همایش گستران نوین تاو عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/02 تا کنون
صداقت تجارت فرتاک آریا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/31 تا کنون
پویش فرهنگ ایرانیان امروز عضو هیئت مدیره فعال 1395/01/29 تا کنون
نوین تجارت پویش پیشگامان وطن مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/02/21 تا کنون