آمار کلی

کد ملی: 627982XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی پارس طوبی تکیه رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/23 تا کنون