آمار کلی

کد ملی: 221806XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنفی مطبوعات و فتوکپی شهرستان تنکابن خزانه دار فعال 1397/03/02 تا کنون