آمار کلی

کد ملی: 624938XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات خودرو پارس نوین قره قاچ منشی هییت مدیره فعال 1393/05/16 تا کنون