آمار کلی

کد ملی: 269068XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آبرو سازان تراورس بازرس علی البدل فعال 1397/06/26 تا کنون
حق گستران فرتاک رئیس هیئت مدیره فعال 1395/12/09 تا کنون