آمار کلی

کد ملی: 258088XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رایکا فیدار برتر گیلان بازرس علی البدل فعال 1398/05/28 تا کنون