آمار کلی

کد ملی: 556034XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه خدمات رهپویان امیران گسترش طلوع بازرس اصلی فعال 1397/05/02 تا کنون