آمار کلی

کد ملی: 214013XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازارچه گل وگیاه گلستان شاهزیدآمل عضو هیئت مدیره فعال 1394/10/27 تا کنون
کشاورزی باغداران تولیدکننده گل وگیاه و بذر و نهال شهرستان آمل عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/04/06 تا 1397/03/23