آمار کلی

کد ملی: 529003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرورش میگو عرفان گروه ششصد و پنجاه و شش عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1394/09/10 تا کنون